Projekt webu

Redesign tohoto webu / Website redesign

Projekt podpořila Nadace OSF/ podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague/by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants. 

Grantová výzva / Grant scheme: 62500-2023-004-AG5 / Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací 2023

Název projektu: Souhvězdí Pallas Athény - webové stránky inovačních vzdělávacích programů

Project title: Constellation of Pallas Athena - websites of innovative educational programs

Číslo projektu / Project no. : 62500-2023-004-AG5-0104

Termín realizace projektu  / Project implementation period: 1. 9. 2023 - 30. 4. 2024

Odpověná osoba / Responsible person: Nikola Křístek (nikola.kristek@pratelskaskola.cz)