Projekty ve škole

Možnosti podpory a spolupráce

školení

Ve všech tématech zmiňovaných na webu mohu vyškolit učitele i management školy.

Kurzy mají akreditaci MŠMT. Umím online i prezenční kurzy.

  • Oceňovaný je zejména workshop, na kterém se pracovníci školy mohou důkladně zamyslet nad tím, proč, jak a co z oblasti projektového myšlení zavést ve škole.

  • Dále se často věnujeme základním nástrojům projektového myšlení, které trénujeme na konkrétních situacích ze života školy.

Nedokážu "prostě přednášet", pracuju vždy s tím, co si přinesou účastníci (a každý konstruktivista ví, že si vždycky něco přinášejí :)).

Cena je 15.000 Kč za 8 hodin, 12.000 Kč za 6 hodin, 8.000 Kč za 4 hodiny. Případně se můžeme domluvit.
Umím fakturovat i se nechat zaměstnat na DPP. Pokud nejsou účastníci spokojení, slevím 1/3 ceny. Zatím jsem to ale nemusel udělat ... :)

průvodcování změnou a mentoring

Jestli to s projekty na Vaší škole myslíte vážně, školení nestačí. Pro kulturní nebo kurikulární změnu ve škole potřebujete vlastního člověka, který se chce zlepšovat a umí pomáhat i dalším. Zákonitě to nebude mít lehké. Aby to zvládl, potřebuje parťáka, vrbu, rádce, kouče, člověka, o kterého se může opřít.

Totéž platí pro změnový tým.

Totéž platí pro celý tým.

Každá škola má jinde start a jinde cíl. O této spolupráci je lepší si více promluvit, 20 minut zdarma, pak si řekneme, jestli chceme pokračovat.

Cena je 1.500 Kč na započatou hodinu. Fakturace i na DPP.

První projektová pomoc

At už řešíte

  • interní projekt (třeba změnu hodnocení práce učitelů nebo web) nebo

  • dotační projekt (z městských, krajských, státních, evropských nebo soukromých peněz)

můžete se dostat do situace, kdy budete chtít poradit.

Můžeme spolu o tom mluvit. Prvních 15 minut zdarma, pak si řekneme, jestli chceme pokračovat.

Cena je 2.000 Kč na započatou hodinu. Fakturace i na DPP.

pojmy a nástroje

Tohle je zdarma. Na webovce se bude postupně objevovat více a více hesel které se týkají projektů ve škole. Nechte se inspirovat, provokovat, ozvěte se, kdyby Vás něco zaujalo, nadchlo nebo zarazilo. V projektech je důležité, aby všichni rozuměli pojmům, které ostatní používají. A nejen v nich ... Kdyby Vám nějaké heslo hodně chybělo nebo se Vám nelíbil jeho popis, napište to do formuláře. Díky.

Témata - základní výčet

Hodnocení žáků a studentů - formativně a kvalifikovaně.

Rozvoj týmu i rozvoj jednotlivců ve škole jako projekt.

Řízení změny na škole pomocí nástrojů řízení změny.